Firma nasza świadczy usługi w kompleksowej obsłudze celnej dla podmiotów gospodarczych jak i dla osób fizycznych dokonujących międzynarodowego obrotu towarami.

Zakres usług obejmuje miedzy innymi:

 • Odprawy celne w eksporcie, imporcie i tranzycie;
 • Wystawianie dokumentu tranzytowego T1/T2 we Wspólnej Procedurze Tranzytowej ( z użyciem międzynarodowego systemu NCTS);
 • Odprawy celne we wszystkich procedurach gospodarczych;
 • Odprawy celne w imporcie i eksporcie towarów akcyzowych;
 • Składowanie towarów w magazynie celnym;
 • Składowanie towarów w składzie celnym;
 • Poradnictwo i doradztwo z dziedziny prawa celnego;
 • Wystawianie świadectw pochodzenia;
 • Wystawianie wszelkich innych dokumentów związanych z obrotem towarowym z zagranicą;
 • Składanie pism, wniosków i odwołań w postępowaniu celnym;
 • Wykładanie długu celnego w imieniu firmy;

 

W celu reprezentowania Państwa przez naszą firmę przed organem celnym musimy wcześniej otrzymać stosowane upoważnienie. Druk upoważnienia można pobrać w dziale "Do pobrania". Wraz z upoważnieniem należy dostarczyć dokumenty założycielskie firmy.

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących dokonywania obsługi celnej prosimy o kontakt z biurem agencji.

 

Agencja Celna EDMAR, 02-676 Warszawa
ul. Postępu 13 lok. 7 ( II piętro )
Tel. +48 22 8686300
REGON 141599424, NIP 5271209341
E-mail: edmar@hot.pl